Advokátní kancelář — Judr. Milan Nováček —Specialista na obchodní právo a insolvenční řízení

Právní pomoc poskytujeme na odborné úrovni, pečlivě a komplexně.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Každému klientovi se snažíme vyjít vstříc.

Advokátní kancelář byla založena v roce 1992 advokátem JUDr. Milanem Nováčkem. Profesionální tým naší kanceláře poskytuje komplexní právní služby v celém spektru právních oblastí (občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, správní právo, pracovní právo, insolvence…).

JUDr. Milan Nováček

JUDr. Milan Nováček je insolvenčním správcem s dlouholetou praxí v konkursních řízeních dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání a nově dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení a je členem Asociace insolvenčních správců.

Naši klienti

K našim klientům patří především podnikatelé - stavební společnosti, zemědělská družstva a další malí a střední podnikatelé (např. správa a vymáhání pohledávek, žaloby, insolvenční návrhy, přihlášky do insolvenčních řízení, zpracování různých právních posudků, zakládání společností, návrhy do obchodního rejstříku, veřejnoprávní smlouvy ve stavebnictví…).

Právní služby poskytujeme také fyzickým osobám (například nájem, pronájem, kupní smlouvy, darovací smlouvy, žádosti, jednání s úřady, návrh na oddlužení, rozvodové řízení, advokátní úschova peněz a listin…)

Naše právní služby využívají klienti zejména v okresech Třebíč, Žďár nad Sázavou, Znojmo, Brno a Jihlava.